Ysit töihin

Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten 
talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille 
valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria 
vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. 
Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. 4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai 
työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet. 


Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla 
paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka. 


Multian 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 157 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Osa yseistä sai oman Ajokortti työelämään koulutuksensa jo viime syksynä, ja loputkin koulutetaan meneillään olevan kevätlukukauden aikana. 

Huhti – toukokuussa järjestämme yrittäjyydestä kiinnostuneille 4H-yrittäjäkurssin, jonka jälkeen nuorella on mahdollisuus työllistää itsensä myös 4H-yrittäjänä! Kevään aikana tulemme kontaktoimaan työnantajatahoja ja haastamaan heitä mukaan tarjoamaan ysille 
kesäduuneja. Ja tietenkin pidämme yhteyttä myös yseihin itseensä ja pyrimme auttamaan heitä duunin löytämisessä! 

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000. 


Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Jos työnantajalla ei ole aikaa / halua toimia itse suoraan nuoren työnantajan, nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta. Tällöin 4H-yhdistys auttaa rekrytoinnissa, tekee nuoren kanssa työsopimuksen, 
hoitaa palkanmaksun ja siihen liittyvät työnantajavelvoitteet ja laskuttaa sitten työnantajaa sopimuksen mukaisesti. Työnantajalle jäävät siis lähinnä käytännön tehtävät, kuten nuoren perehdyttäminen tehtäviinsä, valvonta ja tietenkin työpanoksen hyödyntäminen. 


Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa. 
4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista. 


Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö. 
                                                                                                                                                      

Kysy lisää: Multian 4H-yhdistys / Kati Hiiliaho puh. 040 1790 231, kati.hiiliaho@4h.fi

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Ysit töihin! Kuvaa klikkaamalla pääset tutkailemaan vielä senkin, mitä 4H-liitolla on kerrottavana hankkeestamme.