Haapamäen kepparikerho

Miniponi Koala Albert koulutti kepparikerholaisia oikean ponin käsittelyssä